keno
 
Καλώς ήρθες Επισκέπτη
Πρόσφατα Θέματα
Κορυφαίοι συγγραφείς του μήνα
annamikaelson13
 
Sofitefaa
 
Silius Italicus
 
Konmih178
 

Παρόντες χρήστες
Επισκέπτες : 0
«Μυστικοί» : 0
Μέλη : 0
Συνδεδεμένοι :
Refresh
Περισσότεροι χρήστες υπό σύνδεση 1503, στις 27.05.16 23:35
Συνολικοί επισκέπτεςThema Aplo Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Δημοσίευση από Γκουρού Την / Το 12.02.17 2:57

Το τμήμα ανήκει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο(Αθήνα). Έτος Ίδρυσης 1969. Κωδ. Μηχανογραφικού: 229 

Σκοπός - Αντικείμενο Σπουδών: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση μηχανολόγων μηχανικών που θα ασχοληθούν με τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή πλωτών μέσων, την τεχνολογία θαλασσών, τη μελέτη μηχανολογικών εγκαταστάσεων, τις συναφείς εφαρμογές Η/Υ και τη ναυτιλιακή οικονομία. 

Οργάνωση Σπουδών: 

 • Τομείς: 1. Μελέτης Πλοίου & Θαλάσσιων Μεταφορών, 2. Ναυτικής & Θαλάσσιας Υδροδυναμικής, 3. Ναυτικής Μηχανολογίας, 4. Θαλάσσιων Κατασκευών.


 • Εργαστήρια: 1. Μελέτης Πλοίου, 2. Ναυπηγικής Τεχνολογίας, 3. Ναυτικής & Θαλάσσιας Υδροδυναμικής, 4. Ναυτικής Μηχανολογίας, 5. Θαλάσσιων Μεταφορών, 6.Πλωτών Κατασκευών & Συστημάτων ΑγκύρωσηςΕνδεικτικά Μαθήματα: Μαθηματικά, Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές, Μαθηματική Ανάλυση, Φυσική, Στατική Στερεού Σώματος, Μηχανική, Μηχανική των Ρευστών, Ηλεκτροτεχνία, Ναυπηγική και Θαλάσσια Τεχνολογία, Μηχανολογικό Σχέδιο, Πολιτική Οικονομία, Υδροστατική και Ευστάθεια Πλοίου, Αντοχή Πλοίου, Δυναμική Πλοίου, Αντίσταση & Πρόωση Πλοίου, Οικονομική Θαλάσσιων Μεταφορών, Ναυπηγική Τεχνολογία, Στατική Ναυπηγικών Κατασκευών, Μαθηματική Μοντελοποίηση Ροών με Άνωση, Μελέτη & Σχεδίαση Πλοίου με τη βοήθεια Η/Υ, Ανάλυση & Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων κ.ά. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο του τμήματος. 

Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (απαιτείται διπλωματική εργασία). 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα που προσφέρει το τμήμα (*)

 • Ναυτική & Θαλάσσια Τεχνολογία & Επιστήμη, με ροές: 1. Ναυτική Τεχνολογία, 2. Θαλάσσια & Παράκτια Τεχνολογία, 3. Θαλάσσια Επιστήμη. (Έδρα, Διατμηματικό / Διαπανεπιστημιακό. Απονέμει: Μ.Δ.Ε. & Δ.Δ.)


 • Μικροσυστήματα & Νανοδιατάξεις (Συμμετέχει, Διατμηματικό. Απονέμει: Μ.Δ.Ε.) (ΦΕΚ 2324/B'/6-12-2007)


 • Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες & την Οικονομία, με δύο κατευθύνσεις: 1. Τεχνολογιών Αιχμής, 2. Χρηματοοικονομικής (Συμμετέχει, Διατμηματικό. Απονέμει: Μ.Δ.Ε.)


 • Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών (Συμμετέχει, Διατμηματικό. Απονέμει: Μ.Δ.Ε. & Δ.Δ.)


 • Υπολογιστική Μηχανική, με κατευθύνσεις: 1. Ρευστών, 2. Στερεών (Συμμετέχει, Διατμηματικό. Απονέμει: Μ.Δ.Ε. & Δ.Δ.)


 • Συστημάτων Αυτοματισμού, με τις εξής επιμέρους κατευθύνσεις: 1. Συστήματα Κατασκευών ή Παραγωγής, 2. Συστήματα Αυτοματισμού Ελέγχου ή Ρομποτικής (Συμμετέχει, Διατμηματικό. Απονέμει: Μ.Δ.Ε. & Δ.Δ.)


 • Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας (Συμμετέχει, Διατμηματικό. Απονέμει: Μ.Δ.Ε. & Δ.Δ.)


 • Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες (Συμμετέχει, Διατμηματικό. Απονέμει: Μ.Δ.Ε. & Δ.Δ.)


 • Εφαρμοσμένη Μηχανική (Συμμετέχει, Διατμηματικό. Απονέμει: Μ.Δ.Ε. & Δ.Δ.)(*) "Έδρα": Το τμήμα είναι η έδρα του μεταπτυχιακού προγράμματος, "Συμμετέχει": Το τμήμα συμμετέχει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, "Μ.Δ.Ε.": Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, "Δ.Δ.": Διδακτορικό Δίπλωμα. 

Άδεια άσκησης επαγγέλματος: Οι απόφοιτοι, προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμά τους, θα πρέπει να πάρουν τη σχετική άδεια από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) μετά από εξετάσεις. Μπορούν επίσης να αναλαμβάνουν μελέτες και δημόσια έργα μετά τη λήψη του σχετικού μελετητικού και του εργοληπτικού πτυχίου από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων. 

Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων

Τα Επαγγελματικά δικαιώματα των Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών καθορίζονται με τον Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α'/1934) και από άλλα μεταγενέστερα. Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του τμήματος, ως Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί έχουν τις εξής δυνατότητες απασχόλησης: 

 • Στο δημόσιο τομέα: Υπουργείο εμπορικής Ναυτιλίας, Λιμενικό Σώμα, Πολεμικό Ναυτικό, Ελληνικός Νηογνώμονας, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Εταιρίες, Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρίες.


 • Στη ναυπηγοκατασκευαστική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, ως μελετητές, επιβλέποντες νέων κατασκευών, επιβλέποντες επισκευών.


 • Σε ναυπηγικά γραφεία (μελετητής, επιβλέπων, πραγματογνώμων, αξιώσεις - claims, εκτιμήσεις).


 • Ως σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες σε ναυτιλιακά θέματα.


 • Σε Ναυτιλιακές Εταιρίες (μηχανικός πλοίου, αρχιμηχανικός, επιβλέπων νέων κατασκευών ή επισκευών, διεκδικήσεις - claims, εκτιμήσεις).


 • Εργολήπτες δημοσίων έργων μετά τη λήψη του σχετικού μελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου.


 • Σε μηχανολογικά γραφεία ως μηχανολόγοι μηχανικοί.


 • Καθηγητές (ΠΕ12.04) στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εφόσον διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.  Περιγραφή Επαγγέλματος: Ο Ναυπηγός Μηχανολόγος μηχανικός ασχολείται με την εκπόνηση της μελέτης και της σχεδίασης κάθε είδους πλωτών σκαφών και πλωτών κατασκευών (πορθμείων, πλωτών δεξαμενών), καθώς και με την επισκευή ή μετασκευή παλαιών σκαφών. Όταν το ναυπηγείο αναλαμβάνει την κατασκευή καινούργιου σκάφους, ο ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός κάνει τη γενική σχεδίαση του σκάφους (μορφή, τύπος, εσωτερική διαίρεση, εξοπλισμός, αντοχή πλοίου). 

Υπολογίζει το βάρος και την ισχύ των μηχανών, το ωφέλιμο φορτίο, τους χώρους, τις αποθήκες, τις αναλογίες, το συνολικό κόστος κατασκευής του πλοίου. 
Κάνει τη σχεδίαση - χάραξη των διαφόρων τμημάτων του πλοίου και φροντίζει για τη σωστή εφαρμογή της μελέτης και του σχεδίου. Επιβλέπει την εγκατάσταση των μηχανών και των άλλων οργάνων του πλοίου και είναι υπεύθυνος για την ευστάθεια του σκάφους. 

Στην περίπτωση που ασχολείται με την ανακατασκευή ενός πλοίου, κάνει τη μελέτη και την επανασχεδίαση των διαφόρων τμημάτων του, ενώ στην περίπτωση της επισκευής πλοίου κάνει πάλι τη μελέτη και τη σχεδίαση του τμήματος που πρόκειται να επισκευασθεί. Επίσης, υπολογίζει τα υλικό, το κόστος και επιβλέπει την εργασία της κατασκευής των νέων τμημάτων που μπορεί να συναρμολογούνται στο πλοίο. 

Η ποιότητα του έργου του ναυπηγού εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία των πλοίων και σκαφών και την ασφαλή χρήση τους κατά τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων. 

Επιστημονικοί Φορείς - Επαγγελματικές Οργανώσεις: 

Δικτυακός τόπος Τμήματος

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Administrator
avatar
Γκουρού
Points : 342

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας Επιστροφή στην κορυφή


Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης