keno
 
Καλώς ήρθες Επισκέπτη
Πρόσφατα Θέματα
Κορυφαίοι συγγραφείς του μήνα
annamikaelson13
 
Sofitefaa
 
Konmih178
 

Παρόντες χρήστες
Επισκέπτες : 0
«Μυστικοί» : 0
Μέλη : 0
Συνδεδεμένοι :
Refresh
Περισσότεροι χρήστες υπό σύνδεση 1503, στις 27.05.16 23:35
Συνολικοί επισκέπτεςThema Aplo Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (V)

Δημοσίευση από Γκουρού Την / Το 12.02.17 3:06

Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Το τμήμα ανήκει στο Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη και είναι ενταγμένο στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου. Έτος ίδρυσης 2005. Κωδ. Μηχανογραφικού: 371

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2744/Β/31-8-16 (αλλαγές στα Επιστημονικά Πεδία) το τμήμα εντάσσεται και στο Επ. Πεδίο V. Άρα στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση από τα Επιστημονικά Πεδία ΙΙ και V.

Σκοπός - Αντικείμενο Σπουδών: Σκοπός των τμημάτων αυτών είναι να εκπαιδεύουν επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με τη σύλληψη, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διοίκηση, την αξιολόγηση, εφαρμογή και αξιοποίηση των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων. Το Πρόγραμμα Σπουδών των τμημάτων αντικατοπτρίζει τη σύγκλιση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που οφείλεται στην επικράτηση της ψηφιακής τεχνολογίας. 

Οργάνωση Σπουδών: 

Ερευνητικοί Τομείς: 1. Σχεδίαση, αξιολόγηση, ανάλυση επίδοσης, βελτιστοποίηση και διαχείριση δικτύων, 2. Σχεδίαση και υποστήριξη προηγμένων υπηρεσιών σε περιβάλλοντα κατανεμημένης υπολογιστικής ικανότητας, 3. Αξιολόγηση νέων τεχνολογιών και πρωτοκόλλων, 4. Ευφυή Συστήματα, 5. Σχεδίαση και ανάλυση αλγορίθμων και Δομών Δεδομένων, 6. Εξόρυξη Δεδομένων, 7. Σχεδίαση και βελτιστοποίηση συστημάτων, 8. Επεξεργασία βιοϊατρικών σημάτων, 9. Ηλεκτρονική Υγεία και Εφαρμογές, 10. Σχεδίαση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, 11. Ενσωματωμένα συστήματα, 12. Μικρο-ηλεκτρονική, Νανο-ηλεκτρονική, 13. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στην Επιστήμη του Μηχανικού. 

Εργαστήρια: 1. Πληροφορικής, 2, Τηλεπικοινωνιών, 3. Ηλεκτρονικής, 4. Ψηφιακών Συστημάτων & Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, 5. Ηλεκτρονικής Υγείας και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, 

Ενδεικτικά μαθήματα: Μαθηματική Ανάλυση, Γραμμική Άλγεβρα, Ηλεκτρομαγνητισμός, Δομημένος Προγραμματισμός, Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, Ψηφιακή Σχεδίαση, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών, Διακριτά Μαθηματικά, Τεχνολογία, Καινοτομία, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Πιθανότητες και Στατιστική, Αλγόριθμοι & Δομές Δεδομένων, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Δίκτυα Υπολογιστών, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Λειτουργικά συστήματα, Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων, Ηλεκτρονική, Μαθηματική Μοντελοποίηση και Αριθμητική Ανάλυση, Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα, Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Συστήματα Επικοινωνιών, Επιχειρησιακή Έρευνα, Τεχνολογία Λογισμικού, Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας, Προγραμματισμός Διαδικτύου, Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθμων, Βάσεις Δεδομένων, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ανάλυση και Προσομοίωση Δικτύων Επικοινωνιών, Συστήματα Κεραιών και Ασύρματη Διάδoση, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Ρομποτική, Μικροτεχνολογία και Νανοτεχνολογία, Θεωρία πολυπλοκότητας, Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών, Οπτικές Επικοινωνίες και Δίκτυα, Επικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή, Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικών Αλυσίδων, Μικροκυματικές Επικοινωνίες, Βιοπληροφορική κ.ά. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο του τμήματος. 

Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα. 

Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: 

Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν:

  • Ως στελέχη στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ειδικότερα σε εφαρμογές: τηλε-εργασίας, εκπαίδευσης από απόσταση, ελέγχου αερομεταφορών, διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων υγείας, τηλεϊατρικής και εμπορίου.
  • Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης ή ειδικότητες προγραμματιστή ή ειδικού στις τηλεπικοινωνίες.
  • Καθηγητές (ΠΕ19) Πληροφορικής, στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εφόσον διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. 
  • Ελεύθεροι επαγγελματίες.


Περιγραφή Επαγγελμάτων Κλάδου: 

Μηχανικός Λογισμικού: Εργάζεται στις εφαρμογές ή στην ανάπτυξη συστημάτων, αναλύει τις ανάγκες των χρηστών και σχεδιάζει, υλοποιεί, δοκιμάζει και συντηρεί λογισμικά υπολογιστικών εφαρμογών ή συστημάτων. Συμμετέχει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολλών τύπων λογισμικών, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού για τα λειτουργικό συστήματα υπολογιστών και δικτύων και των μεταγλωττιστών, οι οποίοι μετατρέπουν τα προγράμματα για την εκτέλεση σε έναν υπολογιστή. Στον προγραμματισμό καθοδηγεί έναν υπολογιστή γραμμή - γραμμή πώς να εκτελέσει μια λειτουργία. Λύνει επίσης το τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν. Οι μηχανικοί λογισμικού πρέπει να κατέχουν τις ισχυρές δεξιότητες προγραμματισμού, αλλά ενδιαφέρονται περισσότερο για την ανάπτυξη αλγορίθμων και την ανάλυσή τους καθώς και την επίλυση των προβλημάτων προγραμματισμού, παρά τη συγγραφή κώδικα. 

Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών/ Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων: Έχει τη δυνατότητα να ασχολείται με τη μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, συντήρηση, έρευνα, επίβλεψη λειτουργίας και διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τα πάσης φύσεως ηλεκτρονικά και υπολογιστικά συστήματα, τις εγκαταστάσεις τους και τις εφαρμογές τους, στους επιστημονικούς τομείς των Τηλεπικοινωνιών και των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων στα οποία περιλαμβάνονται ιδίως η ενσύρματη ή ασύρματη επικοινωνία ή μετάδοση πληροφοριών, το κέντρα μεταγωγής, τα ενσύρματα ή ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας, τα συστήματα πολυπλεξίας, η κινητή τηλεφωνία, το δορυφορικό συστήματα και κάθε άλλη ανάλογη εφαρμογή τους. 

Αναλυτής Συστημάτων: Επιλύει προβλήματα που εμφανίζονται σε υπολογιστές και εφαρμόζει την τεχνολογία υπολογιστών, για να ικανοποιήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες ενός οργανισμού. Βοηθάει έναν οργανισμό να πραγματοποιήσει το μέγιστο όφελος από την επένδυσή του στον εξοπλισμό, το προσωπικό και τις επιχειρησιακές διαδικασίες. Οι αναλυτές συστημάτων μπορούν να προγραμματίσουν και να αναπτύξουν τα νέα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή να επινοήσουν τους τρόπους εφαρμογής των πόρων των υπαρχόντων συστημάτων στις πρόσθετες διαδικασίες. Μπορούν να σχεδιάσουν το νέο συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας υλικού (hardware) και του λογισμικού (software), ή να προσθέσουν μια νέα εφαρμογή λογισμικού για να γίνει χρήση του υπολογιστή στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Οι περισσότεροι αναλυτές συστημάτων εργάζονται με συγκεκριμένους τύπους συστημάτων -παραδείγματος χάριν επιχειρησιακό, λογιστικά ή οικονομικό συστήματα, ή επιστημονικά και συστήματα εφαρμοσμένης μηχανικής- που ποικίλλουν ανάλογα με τον οργανισμό. Μερικοί αναλυτές συστημάτων είναι επίσης γνωστοί ως υπεύθυνοι για την ανάπτυξη συστημάτων ή αρχιτέκτονες συστημάτων 

Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων: Εργάζεται με το λογισμικό συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (database management systems software) και καθορίζει τους τρόπους οργάνωσης και αποθήκευσης των στοιχείων. Αυτοί προσδιορίζουν τις απαιτήσεις των χρηστών, οργανώνουν τις βάσεις δεδομένων υπολογιστών, δοκιμάζουν και συντονίζουν τις τροποποιήσεις στα συστήματα. Ο διαχειριστής βάσεων δεδομένων μιας οργάνωσης εξασφαλίζει την απόδοση του συστήματος, κατανοεί την πλατφόρμα στην οποία «τρέχουν» οι βάσεις δεδομένων και προσθέτει τους νέους χρήστες στο σύστημα. Επειδή μπορούν ακόμη να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν την ασφάλεια συστημάτων, οι διαχειριστές βάσεων δεδομένων προγραμματίζουν συχνά και συντονίζουν τα μέτρα ασφάλειας. Με τον όγκο των ευαίσθητων στοιχείων που παράγονται κάθε δευτερόλεπτο να αυξάνεται γρήγορα, η ακεραιότητα στοιχείων, τα εφεδρικά συστήματα και η ασφάλεια βάσεων δεδομένων έχουν γίνει όλο και πιο σημαντικές πτυχές της εργασίας των διαχειριστών βάσεων δεδομένων. 

Επιστημονικοί Φορείς - Επαγγελματικές Οργανώσεις:


Δικτυακός τόπος Τμήματος: Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπ. Δυτ. Μακεδονίας

Αντιστοιχία Τμημάτων - Δυνατότητες Μετεγγραφής σε άλλα Τμήματα:

  • Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Πατρών
  • Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


Σημείωση: Μέχρι το 2015 υπήρχε Αντιστοιχία και Δικαίωμα Μετεγγραφής των παραπάνω τμημάτων και με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά). 
Όμως με το Π.Δ.67/2016 (ΦΕΚ 123/Α/1-7-2016) το τμήμα "Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών" του Πολυτεχνείου Κρήτης μετονομάζεται σε τμήμα "Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών" και "εξομοιώνεται πλήρως και ως προς κάθε συνέπεια" με τα ομότιτλα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχ/κών Υπολογιστών και πλέον είναι αντίστοιχο, ως προς το δικαίωμα μετεγγραφής με τα τμήματα αυτά.
Administrator
avatar
Γκουρού
Points : 342

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας Επιστροφή στην κορυφή


Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης