keno
 
Καλώς ήρθες Επισκέπτη
Πρόσφατα Θέματα
Κορυφαίοι συγγραφείς του μήνα
annamikaelson13
 
Sofitefaa
 
Silius Italicus
 
Konmih178
 

Παρόντες χρήστες
Επισκέπτες : 0
«Μυστικοί» : 0
Μέλη : 0
Συνδεδεμένοι :
Refresh
Περισσότεροι χρήστες υπό σύνδεση 1503, στις 27.05.16 23:35
Συνολικοί επισκέπτεςThema Aplo Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης (V)

Δημοσίευση από Γκουρού Την / Το 13.02.17 23:03

Το τμήμα ανήκει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με έδρα τη Χίο και είναι ενταγμένο στη Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου. Έτος Ίδρυσης 2000. Κωδ. Μηχανογραφικού: 222

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2744/Β/31-8-16 (αλλαγές στα Επιστημονικά Πεδία) το τμήμα εντάσσεται και στο Επ. Πεδίο V. Άρα στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση από τα Επιστημονικά Πεδία ΙΙ και V.

Σκοπός - Αντικείμενο Σπουδών: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης του μηχανικού οικονομίας και διοίκησης, με τη διδασκαλία, την έρευνα και την εφαρμογή συστηματικών τρόπων βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας και την κατάρτιση εξειδικευμένων μηχανικών ικανών να μελετούν, ερευνούν και κατανοούν όλες τις πλευρές ενός οργανισμού / επιχείρησης (εμπορικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές), ώστε να αποκτούν σφαιρική άποψη όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών και των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων. 

Οι πτυχιούχοι έχουν ως κύριο αντικείμενο ενασχόλησης το σχεδιασμό της δομής, της διαχείρισης και της λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστημάτων και την εκπόνηση ποικίλων μελετών για την οργάνωση επιχειρήσεων. 

Ο Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης είναι προσανατολισμένος στη λογική της επίλυσης προβλημάτων (problem-solving approach) γιατί εφοδιάζεται με ισχυρό υπόβαθρo στους τομείς:

 • Μαθηματικών-Πιθανοτήτων-Στατιστικής, Επιχειρησιακής Έρευνας.


 • Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.


 • Βασικών Γνώσεων Μηχανικού.


Οργάνωση Σπουδών:

 • Κατευθύνσεις: 1. Χρηματοοικονομική Μηχανική, 2. Διοίκηση Έργων & Λειτουργιών, 3. Μηχανική της Διοίκηση & Πληροφοριακά Συστήματα.


 • Εργαστήρια: 1. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λήψης Αποφάσεων, 2. Design, Operations & Production Systems Lab, 3. Ευφυούς Εξερεύνησης και Ανάλυσης Δεδομένων, 4. Εφαρμοσμένων Φυσικών Επιστημών, 5. Διαχείρισης Πληροφορίας - i4M Lab


Ενδεικτικά Μαθήματα: Μαθηματικά, Στατιστική, Φυσική, Χημεία, Προγραμματισμός Η/Υ, Οικονομικές Θεωρίες, Μακροοικονομική, Μικροοικονομική, Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακή Έρευνα, Μηχανική Περιβάλλοντος, Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, Διοίκηση Έργων, Δίκαιο των Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομική, Μάρκετινγκ, Προσομοίωση, Κοστολόγηση, Ανάλυση Αποφάσεων και Μηχανική Γνώσεων, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Τραπεζικά Προϊόντα και Υπηρεσίες, Παράγωγα και Νέα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα, Συστήματα (Παραγωγής, Ποιότητας), Δημόσια Διοίκηση για Μηχανικούς, Πληροφοριακές Τεχνολογίες της Επιχείρησης, Επιχειρηματικότητα, Διοίκηση Δικτυακών Επιχειρήσεων & Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα κ.ά. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο του τμήματος. 

Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται πτυχιακή εργασία). Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική (στη διάρκεια των θερινών διακοπών) σε αμειβόμενες θέσεις εργασίας. 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα που προσφέρει το τμήμα (*)

 • Οικονομική & Διοίκηση για Μηχανικούς με κατευθύνσεις: 1. Χρηματοοικονομική Μηχανική, 2. Μηχανική της Διοίκησης (Έδρα. Απονέμει: Μ.Δ.Ε. & Δ.Δ.) (ΦΕΚ 1049/Β'/25-7-2005)


(*) "Έδρα": Το τμήμα είναι η έδρα του μεταπτυχιακού προγράμματος, "Συμμετέχει": Το τμήμα συμμετέχει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, "Μ.Δ.Ε.": Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, "Δ.Δ.": Διδακτορικό Δίπλωμα. 

Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ο Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης (ΜΟΔ), αποκτά από τα πρώτα κιόλας χρόνια των σπουδών του εκείνες τις διεπιστημονικές δεξιότητες ώστε αφενός να κατανοεί την τεχνολογία ως μηχανικός και αφετέρου να είναι καλύτερα προετοιμασμένος στο να διαχειριστεί τη τεχνολογία στο επίπεδο της επιχείρησης. Εκπαιδεύεται και αποκτά τον απαραίτητο συνδυασμό τεχνικών, οικονομικών και διοικητικών γνώσεων ώστε να:

 • Υλοποιεί και να συντονίζει επιτυχώς το σύνολο ενός πολύπλευρου συστήματος, έργου, προϊόντος ή υπηρεσίας.


 • Χρησιμοποιεί μεθόδους μηχανικού για να διαχειριστεί πολύπλοκα προβλήματα από τους χώρους της τεχνολογίας, της οικονομίας και της διοίκησης.


Οι πτυχιούχοι Μπορούν να απασχοληθούν σε εργοστάσια, επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες, εταιρίες επενδύσεων, χρηματιστηριακές εταιρίες και σε πολλές επιχειρηματικές μονάδες, ως στελέχη ή οικονομοτεχνικοί σύμβουλοι, σε θέματα:

 • Εφαρμογές των ποσοτικών μεθόδων στη Χρηματοοικονομική, Διοίκηση Έργων και Λειτουργιών.


 • Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας.


 • Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων & Παραγωγής.


 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων.


 • Σχεδιασμό & Ανάλυση Διαδικασιών.


 • Διοίκηση Καινοτομίας και Γνώσης.


 • Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Πόρων.


 • Διαχείριση κινδύνων.


 • Εφαρμογές της πληροφορικής στη διοίκηση επιχειρήσεων.


 • Κοστολόγηση.


 • Αξιολόγηση επενδύσεων.


 • Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών.


Επίσης οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν: 

 • Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας και σχετικές υπηρεσίες άλλων υπουργείων.


 • Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.


 • Σε τεχνικές εταιρίες, στη βιομηχανία Ηλεκτρονικών Κατασκευών, Τηλεπικοινωνιών, Υπολογιστικών Συστημάτων.


 • Σε ερευνητικά κέντρα.


 • Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ).


 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες.


Οι απόφοιτοι του τμήματος, έχουν το δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΟΕΕ).

Επιστημονικοί Φορείς - Επαγγελματικές Οργανώσεις: Δικτυακός τόπος Τμήματος: Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Παν. Αιγαίου
Administrator
avatar
Γκουρού
Points : 342

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας Επιστροφή στην κορυφή


Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης