keno
 
Καλώς ήρθες Επισκέπτη
Πρόσφατα Θέματα
Κορυφαίοι συγγραφείς του μήνα
annamikaelson13
 
Sofitefaa
 
Konmih178
 

Παρόντες χρήστες
Επισκέπτες : 0
«Μυστικοί» : 0
Μέλη : 0
Συνδεδεμένοι :
Refresh
Περισσότεροι χρήστες υπό σύνδεση 1503, στις 27.05.16 23:35
Συνολικοί επισκέπτεςThema Aplo Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (V)

Δημοσίευση από Γκουρού Την / Το 13.02.17 23:14

Το τμήμα ανήκει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  με έδρα τη Θεσσαλονίκη και είναι ενταγμένο στη Σχολή Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου. Έτος ίδρυσης 1983. Κωδ. Μηχανογραφικού: 335. 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2744/Β/31-8-16 (αλλαγές στα Επιστημονικά Πεδία) το τμήμα εντάσσεται και στο Επ. Πεδίο ΙI. Άρα στο τμήμα υπάρχει πρόσβαση από τα Επιστημονικά Πεδία ΙI και V.

Σκοπός - Αντικείμενο Σπουδών: Στόχος του Τμήματος είναι η παροχή εφοδίων που θα επιτρέπουν στους αποφοίτους να υποστηρίζουν με επιτυχία την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. 
Επιμέρους στόχοι του τμήματος είναι: 

 • Η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης με τη διδασκαλία και την έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Πληροφορικής με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη συστημάτων για εφαρμογές σε Οικονομικές, Χρηματοοικονομικές, Διοικητικές και άλλες Κοινωνικές Επιστήμες και,
 • Η κατάρτιση στελεχών πληροφορικής υψηλού επιπέδου με ιδιαίτερα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν με επιτυχία την εισαγωγή της τεχνολογίας της πληροφορικής σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας για τις ανάγκες του Δημοσίου και του ιδιωτικού Τομέα.


Για τη σωστή υλοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι απαραίτητη μία σε βάθος γνώση, όχι μόνο της Επιστήμης της Πληροφορικής, αλλά και του γνωστικού αντικειμένου του πεδίου εφαρμογής. Έτσι, ο φοιτητής του Τμήματος καλείται να παρακολουθήσει προχωρημένα μαθήματα Διοικητικής Επιστήμης, Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης επιχειρήσεων και Ποσοτικών Μεθόδων. Η ποικιλία αυτή των μαθημάτων δίνει ένα ασυνήθιστο, για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, χαρακτήρα στις σπουδές 

Οργάνωση Σπουδών: 

Κατευθύνσεις (Επιλογή από 3ο εξάμηνο):

 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.
 • Διοίκησης Τεχνολογίας.


Ενδεικτικά μαθήματα: Αρχιτεκτονική Η/Υ, Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων, Βάσεις Δεδομένων, Λειτουργικά Συστήματα, Κατανεμημένα Συστήματα, Τεχνικές Προσομοίωσης, Τεχνητή Νοημοσύνη, Νευρομορφικά Δίκτυα, Συστήματα Ανακάλυψης Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Γλώσσες Προγραμματισμού & Μεταγλωττιστές, Αλγόριθμοι με C, Θεωρία Υπολογισμών και Αυτομάτων, Διαδικαστικός Προγραμματισμός, Θεωρία Γραφημάτων, Δομές Δεδομένων, Θεωρία Παιγνίων, Εισαγωγή στην Ανάλυση Αλγορίθμων, Ειδικά Θέματα Πολυπλοκότητας, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, Προγραμματισμός Διαδικτύου, Τεχνολογία Λογισμικού, Ανάδραση και Γραμμικά Συστήματα, Γραμμικός και Δικτυακός Προγραμματισμός, Λογικός Προγραμματισμός με Περιορισμούς, Επιχειρησιακή Έρευνα, Γραφικά Η/Υ & Εικονική Πραγματικότητα ,Υπηρεσίες και Συναλλαγές Παγκόσμιου Ιστού, Δίκτυα Η/Υ, Ανάπτυξη και Διαχείριση Δικτύων, Τεχνολογίες & Επικοινωνίες Πολυμέσων, Στατιστική Επεξεργασία Εικόνας - Όραση Υπολογιστών, Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Συστήματα Διαχείρισης (Ανάλυση & Ανάκτηση) Πολυμεσικής Πληροφορίας, Δίκαιο Πληροφορικής, Τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού, Ασφάλεια Πληροφοριών & Συστημάτων, Ασφάλεια Δικτύων & Διαδικτυακών Εφαρμογών, Δίκαιο Διαδικτύου, Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή, Εικονικές Επιχειρήσεις & Νέες Τεχνολογίες, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Ειδικά Θέματα Μαθηματικών με Υπολογιστές, Κρυπτογραφία, Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά, Ανάλυση Διατεταγμένων Δεδομένων, Στατιστική, Ανάλυση Δεδομένων, Χρονολογικές Σειρές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μάρκετινγκ, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διοίκηση Παραγωγής, Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη, Διεθνή Οικονομικά, Ψηφιακή Οικονομική, Εφαρμοσμένη Οικονομική, Οικονομετρία, Υπολογιστική Οικονομική, Μακροοικονομικά μοντέλα, Επιχειρηματική Καινοτομία και Παραγωγικότητα, Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Μηχανοργάνωση Λογιστηρίου, Αγορά Χρήματος - Κεφαλαιαγορές, Χρηματοοικονομική, Αναλυτική Λογιστική, Σχεδίαση & Ανάπτυξη Προσαρμοστικών Εκπαιδευτικών Συστημάτων, Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες, Εκπαιδευτικά Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και Τεχνικές κ.ά. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο του τμήματος. 

Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα που προσφέρει το τμήμα (*):

Το ΠΜΣ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής οδηγεί στην απονομή: 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις ακόλουθες Εξειδικεύσεις:

 • Συστημάτων Υπολογιστών
 • Επιχειρηματικής Πληροφορικής
 • Πληροφοριακά Συστήματα (Διατμηματικό).
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.


Επίσης παρέχεται Διδακτορικό Δίπλωμα σε γνωστικά αντικείμενα ανάλογα αυτών του Τμήματος 

(*) "Έδρα": Το τμήμα είναι η έδρα του μεταπτυχιακού προγράμματος, "Συμμετέχει": Το τμήμα συμμετέχει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, "Μ.Δ.Ε.": Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, "Δ.Δ.": Διδακτορικό Δίπλωμα. 

Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: 

Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν ως: 

 • Χειριστές συστημάτων πληροφορικής σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης.
 • Σε τμήματα μηχανογραφημένης λογιστικής.
 • Ερευνητές, προγραμματιστές, αναλυτές σε παραδοσιακές εταιρείες προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αναδυόμενους χώρους όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση /εργασία από απόσταση, συστήματα ψυχαγωγίας και πληροφόρησης μέσω διαδικτύου, ψηφιακές βιβλιοθήκες κ.ά.
 • Καθηγητές (ΠΕ19) Πληροφορικής, στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εφόσον διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. 
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες.
 • Στελέχη επιχειρήσεων σε διοικητικό επίπεδο, όπου είναι απαραίτητη η γνώση στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών, περιλαμβάνονται παραδοσιακές εταιρείες προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αναδυόμενους χώρους όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση /εργασία από απόσταση, συστήματα ψυχαγωγίας και πληροφόρησης μέσω διαδικτύου, ψηφιακές βιβλιοθήκες κ.ά.


Επαγγελματικά Δικαιώματα 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος περιγράφονται στο Προεδρικό Διάταγμα με Αριθμό 44/2009, άρθρο 2 (ΦΕΚ 58/Α/8-4-2009). 

Επιστημονικοί Φορείς - Επαγγελματικές Οργανώσεις:


Δικτυακός τόπος Τμήματος: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Administrator
avatar
Γκουρού
Points : 342

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας Επιστροφή στην κορυφή


Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης